Eerdere berichten

Anne-Marie Spierings kan er maar geen genoeg van krijgen.
Nu Roofridder Jorritsma zijn zinnen op het mooie, groene Nuenen heeft gezet, helpt ze hem maar al te graag met deze vorm van landjepik.

En wat deden de inwoners bij de eerste 3 bijeenkomsten?
Braaf luisteren en kijken naar een ingestudeerd toneelspelletje.
Spierings kwam vertellen, zoals Dr. Ton Verstege het zo goed verwoordde in Rond de Linde, hoe zij het stoute Nuenen, dat niet deugde, niet deugt en volgens haar ook nóóit zal deugen, uit het eigen prachtige huis, omgeven door grote landerijen, laat zetten, zonder daar zelf iets noemenswaardigs voor terug te krijgen.
Harder kun je iemand niet treffen.

Iemand kan in het verleden gefaald hebben, op dit moment niet afdoend slagen maar…naar de toekomst toe onbekwaam blijven, dat is wel de genadeslag.
Zelfs gedetineerden worden in ons land menswaardiger en met meer respect behandeld.

Ronduit beschamend is het verder dat men zich, kennelijk zonder gevoel voor eigenwaarde, gewoon uit zijn eigen huis laat zetten.
De motivering van de Provincie, als uitzettende instantie, niet als grove belediging krachtig verwerpt en tot overmaat van ramp onnozel met het spelletje meedoet om schriftelijk te vragen, dat de nieuwe eigenaar van het mooie huis toch voorzichtig met de kostbare meubeltjes zal om gaan.

A.s. maandag wordt wegens vermeend succes de zwarte komedie herhaald met de verwachting dat de jeugdige Nuenenaren ermee in zullen stemmen dat Nuenen zich zo laat wegzetten door Spierings, als enige gemeente waarvan ook in de toekomst, dus door de jeugd van nu :
“de toekomstige bestuurders” ,
geen goed bestuur verwacht mag worden.
Want immers, de jeugd is de toekomst!
Mevr. Spierings heeft van de Provincie € 200.000,- gekregen om dit klusje te klaren.

Als lokkertje krijgt iedereen wat te eten van het door de Provincie aangeboden galgenmaal…

Onze vragen aan u


Gedeputeerde mevrouw Spierings is niet ontvankelijk voor feiten uit het heden. Ze houdt vast aan inmiddels verouderde conclusies. Alsof zij koste wat kost haar gelijk wil halen.

Wat is naast de achterhaalde argumenten haar échte drijfveer?

En wat vindt u eigenlijk van de plannen van annexatie door Eindhoven.

Vul het vragenformulier in

Feiten of fabels rond de annexatie van Nuenen?


Tijdens de eerste van de drie bijeenkomsten die gedeputeerde mw Spierings in Nuenen C.A. had georganiseerd, probeerde zij aan te even waarom het noodzakelijk is dat Nuenen met Eindhoven fuseert (liever: “annexeert”).

Een recent (2017) onderzoek naar de bestuurskracht van Nuenen en naar de fusie met Eindhoven wordt door de gedeputeerde genegeerd!

Lees hier verder 

Strijd tegen annexatie Nuenen c.a. door Eindhoven ingezet

Actiecomité ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’ na verkiezingsuitslag

De verkiezingsuitslag is volgens ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’ overduidelijk, zodat de strijd tegen annexatie van Nuenen c.a. door Eindhoven volop wordt ingezet, het is nog lang geen gelopen race.
Volgens het actiecomité hebben de inwoners van Nuenen c.a. met het rode potlood duidelijk gemaakt dat ze zich niet willen neerleggen bij een opheffing van de gemeente en inlijving door Eindhoven.

Lees hier verder 

Verslagen van het bezoek van de gedeputeerde Anne-Marie Spierings aan Nederwetten op 27-3-2018

Als eerste in de kantine van RKVV Nederwetten kwam gedeputeerde Anne-Marie Spierings afgelopen dinsdagavond in het hol van de leeuw uitleggen waarom ‘de provincie’ vindt dat Nuenen bij Eindhoven moet komen. En om naar zorgen en wensen te luisteren. Haar tegenstanders, onder andere van W70 en actiecomité Nuenen Zelfstandig, waren ‘tot de tanden bewapend’ gekomen om haar van repliek te dienen.

Lees meer >>

Trots op het eerste resultaat !!

We zijn trots op het resultaat van onze eerste stap!
Bedankt inwoners van Nuenen, u heeft ons met de stemuitslag laten weten dat we moeten doorgaan.
En dank aan alle actiecomitéleden.
Misschien klein als groep (zoals eerder eens gezegd in de media), maar groot in resultaat!

Nog een lange weg te gaan

Een fusie of annexatie van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten met de gemeente Eindhoven is nog lang geen gelopen race. Vorige week werd het actiecomité ‘Nuenen c.a. zelfstandig’ gevormd dat de komende tijd gaat werken aan de voorbereidingen voor de officiële procedures tegen het voornemen van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant om Nuenen c.a. als gemeente op te heffen en bij de stad Eindhoven te voegen.

Lees hier verder

Actiecomité “Nuenen Zelfstandig” opgericht

Op 7 maart 2018 hebben betrokken en verontruste inwoners van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten een actiecomité opgericht. “Wij laten ons niet annexeren door de stad Eindhoven. De inhoud van de argumenten klopt niet. We laten ons toch niet op deze manier buitenspel zetten”.
Het is zeker nog geen gelopen race, zoals verschillenden ons willen laten geloven!

Bent u het met ons eens? Laat het ons weten zodat wij u erbij kunnen betrekken om het bezwaar kracht bij te zetten.

Wat zeggen de Nuenense politieke partijen?

We hebben het voor u geïnventariseerd.
Er zijn 3 mogelijke toekomsten voor bestuurlijk Nuenen:

  • Annexatie door Eindhoven
  • Een vrijwillige fusie met Son en Breugel
  • Zelfstandig blijven, omdat onze bestuurskracht voldoende is

Alle gemeenten in de regio werken al samen in gemiddeld 30 gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Lees hier verder