Publicaties

 

2018-06-14 Misleiding in de provinciale propagandakrant door Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig
Aan budget ontbreekt het de provincie niet. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) heeft maar liefst tweehonderdduizend euro tot haar beschikking om de bevolking van Nuenen c.a. te overtuigen van de noodzaak van een annexatie door Eindhoven. Vorige week verscheen er zelfs een heuse Herindelingskrant om de indruk te wekken dat de beslissing om Nuenen c.a. bij Eindhoven te voegen al genomen is.

2018-06-14 Er is nog helemaal niets besloten door Boudewijn Wilmar van Groen Links
In de door de provincie rondgestuurde herindelingskrant wordt de herindeling van Nuenen, en daarmee de fusie met Eindhoven, voorgesteld als een voldongen feit. Pas in het najaar besluiten Provinciale Staten over de fusie en tot dat moment is nog alles open.

2018-06-14 Het gezever van verliezers Leemans en Pijs

2018-06-14 Pure annexatie
Een ingezonden stukje in Rond de Linde van Jef en Maria Kuijten, inwoners van Nuenen 

2018-06-13 Publicatie D66 Haren – Herindelingsproces: ordinaire annexatie op basis van valse argumenten
‘Voor welk probleem in Haren is dit een oplossing?’ Want – zo wordt ons dat al jaren voorgehouden door de Provincie – deze herindeling is nodig omdat Haren het niet zelfstandig KAN.
In Nuenen wordt het bandje opnieuw afgedraaid.
2018-06-01 ED – Nuenen 49,5 mille voor referendum
HET REFERENDUM KOMT ER. Let op: dit komt niet in de plaats van het indienen van een zienswijze (soort bezwaarschrift).
De herindelingskrant van de provincie is geldverspilling!

2018-06-01 ED – Een juridische blunder van Eindhoven
De ene blunder na de andere blunder, het houdt niet op. 
Hoe lang wordt Eindhoven het hand boven het hoofd gehouden door de Provincie? Hoe zit het nu met die bestuurskracht?
En dan zeggen dat de bestuurskracht in Nuenen nooit zal deugen, terwijl Nuenen het goed voor elkaar heeft. Stop met Nuenen te verkwanselen aan Eindhoven. RED DE DEMOCRATIE!! 

2018-05-31 Tweet Gaby Scholder (VVD) over Referendum
Een foutje van de VVD. Alleen VVD stemde tegen referendum en het wordt gewoon in de Commissie behandeld. Gelukkig willen de overige partijen wel de stem van de inwoners horen.

2018-05-29 ED – Provincie zet met Nuenen stap in de juiste richting
De kortzichtigheid van Kees van Keulen. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Daar hebben we Eindhoven niet voor nodig. Iets verder denken dan je neus lang is en je ziet meerdere oplossingen voor de toekomst (zonder annexatie door Eindhoven).

2018-05-24 ED – Son en Breugel wil zelfstandig Nuenen vanwege samenwerking in Dommelvallei

2018-05-24 ED – Referendum wekt valse hoop in Nuenen
Maar goed dat onze ED-journalist of mevrouw Spierings niet het eindoordeel moeten geven. Dus er is nog wel degelijk alle hoop. Bangmakerij heet dit, meneer Wijdeven.

2018-04-17 VIDEO – Thierry Baudet (Forum voor Democratie) over opheffing gemeente Haren (Groningen)

2018-03-27 Verslagen bezoek van de gedeputeerde Anne-Marie Spierings aan Nederwetten
Als eerste in de kantine van RKVV Nederwetten kwam gedeputeerde Anne-Marie Spierings afgelopen dinsdagavond in het hol van de leeuw uitleggen waarom ‘de provincie’ vindt dat Nuenen bij Eindhoven moet komen. En om naar zorgen en wensen te luisteren. Haar tegenstanders, onder andere van W70 en actiecomité Nuenen Zelfstandig, waren ‘tot de tanden bewapend’ gekomen om haar van repliek te dienen.

2018-03-12 ED – Eindhoven kampt met grote tekorten, partijen laten voor verkiezingen geen oplossingen zien
Wie doet wat tegen het tekort?
Eindhoven kampt met grote tekorten. Moet Nuenen c.a. daarom geannexeerd worden? Of moet de Provincie bij de gemeente Eindhoven ingrijpen? “Bestuurskracht” en “met 2 maten meten” zijn woorden waaraan wij direct moeten denken.

2018-02-07 ED – Nuenen is makkelijke prooi door Boudewijn Wilmar van GroenLinks
Nuenen een makkelijke prooi? Dat denken wij toch niet
Als de heer Jorritsma denkt dat Nuenen een makkelijke prooi is, dan komt hij toch bedrogen uit.

2018-02-06 ED – W70 wapent zich voor strijd tegen herindeling Nuenen

2017 Met open vizier de bestuurlijke toekomst tegemoet (Visie op de bestuurlijke toekomst van gemeente Nuenen c.a.)
In 2015 is onderzoek verricht naar de bestuurskracht van gemeente Nuenen c.a.. Na 2 jaar is onderzoek gedaan naar de situatie in 2017 voor een onafhankelijk oordeel over de actuele en toekomstige bestuurskracht.