Verslag bezoek Nederwetten gedeputeerde op 27-03-2018

Verslag bezoek 27-03-2018 door Studio 040

Opgedrongen, door de strot geduwd en ondemocratisch. Een deel van de Nuenenaren is boos over de voorgenomen fusie tussen hun gemeente met Eindhoven. Dinsdagavond kregen die bewoners uitleg van provinciebestuurster Anne-Marie Spierings.

‘Fusie wordt van boven opgelegd, het doet mij denken aan 40-45’

Gepubliceerd: Woensdag 28 maart 2018 18:30

'Fusie wordt van boven opgelegd, het doet mij denken aan 40-45'

Opgedrongen, door de strot geduwd en ondemocratisch. Een deel van de Nuenenaren is boos over de voorgenomen fusie tussen hun gemeente met Eindhoven. Dinsdagavond kregen die bewoners uitleg van provinciebestuurster Anne-Marie Spierings.

Begin dit jaar dwong Spierings Nuenen en Eindhoven tot een fusie. Reden: Nuenen heeft er bestuurlijk een potje van gemaakt de afgelopen jaren. Ook staat een meerderheid van de Nuenenaren achter een fusie, zegt de provincie.

De bewoners die dinsdagavond naar de kantine van RKVV Nederwetten kwamen zien dat dus anders. ‘Nuenen hoort niet bij Eindhoven. Die fusie is onzin. Het wordt ons van boven opgelegd. Dat doet mij denken aan de jaren 40-45’, zegt een bewoner. ‘Eindhoven wil de vierde stad van Nederland zijn. Het gaat Eindhoven om bouwgrond en Van Gogh’, vertelt een bewoonster.

Ook het feit dat de bestuursproblemen worden aangehaald als reden voor de fusie, vinden de bewoners vreemd. Piet Renders van de dorpsraad Nederwetten: ‘In Nuenen ging het jarenlang niet goed, nu gaat het financieel niet goed in Eindhoven. Het is dan toch geen logische oplossing dat Nuenen bij Eindhoven moet’.

Daarnaast zijn de bewoners bezorgd over het verlies van het dorpse karakter van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Spierings ziet dat probleem niet. ‘De eigenheid van kernen zit vooral in wat mensen daar zelf van maken. Dorpsraden en verenigingsleven zijn daarbij belangrijk, de rol van de gemeente daarin is beperkt’.

Als alles volgens plan verloopt, zou de fusie op 1 januari 2021 een feit moeten zijn.

Verslag 27-3-2018 door Omroep Brabant

‘Dit is geen fusie, dit is een annexatie’, woede om fusieplannen Nuenen tijdens informatieavond.

“Mensen in Eindhoven willen graag in Nuenen wonen, maar andersom helemaal niet.” Een vrouw, wonend in Nederwetten, is er duidelijk over. Nuenen moet niet bij Eindhoven. Het is de toon tijdens een informatieavond in Nederwetten over de fusieplannen van de gemeente Nuenen en de gemeente Eindhoven.

Verslag Eindhovens Dagblad 27-03-2018

Gedeputeerde Anne Marie Spierings bezocht Nederwetten. Haar bezoek leidde direct tot een confrontatie.
Gedeputeerde Anne Marie Spierings bezocht Nederwetten. Haar bezoek leidde direct tot een confrontatie. © fotopersburo van de Meulenhof

Gedeputeerde: ‘politiek in Nuenen heeft jarenlang niet goed gefunctioneerd’

NUENEN – Bij haar eerste van drie bezoeken aan Nuenen vanwege de geplande herindeling kreeg gedeputeerde Anne-Marie Spierings de wind van voren.

Mark Wijdeven  Laatste update: 23:12

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings van de provincie Noord-Brabant is dinsdagavond tijdens haar eerste van drie bezoeken aan Nuenen stevig aangevallen op haar besluit om de gemeente op te heffen. In de voetbalkantine van RKVV Nederwetten kreeg ze het verwijt dat Nuenen als makkelijk slachtoffer is gekozen voor een herindeling en dat ze bezig is met een ondemocratisch proces.

Spierings kwam naar Nederwetten om uitleg te geven over de herindelingsprocedure die de provincie in gang heeft gezet. De provincie vindt dat Nuenen niet langer zelfstandig kan blijven en bij Eindhoven gevoegd moet worden. De gedeputeerde wilde van de inwoners bovendien horen wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp. Behalve inwoners van Nuenen waren onder de aanwezigen ook veel raadsleden en leden van het actiecomité Nuenen Zelfstandig.

Nuenen is slechtste leerling van de klas

De bijeenkomst ontaardde vrijwel meteen in een confrontatie tussen de aanwezigen en de D66-gedeputeerde nadat ze begon uit te leggen dat de politiek in Nuenen jarenlang niet goed heeft gefunctioneerd en dat er nauwelijks verbetering waarneembaar is. Nuenen is volgens haar de slechtste leerling van de klas. ,,Nuenen is écht een uitzondering en vertoont patronen die in andere gemeenten niet spelen.’’

Tegenstanders van een herindeling zijn het daar pertinent mee oneens en menen dat Spierings argumenten gebruikt die niet kloppen. De gedeputeerde slaagde er niet in om de voordelen van een herindeling te verkopen.

Enquête deugt niet

De tegenstanders blijven ernstig twijfelen aan het draagvlak voor de plannen van de provincie. Ze zeggen dat de enquête die de provincie in Nuenen heeft gehouden om aan te tonen dat de inwoners vinden dat de gemeente niet zelfstandig kan blijven, niet deugt.

Piet Renders van de dorpsraad Nederwetten vertelde dat de 856 inwoners vrezen dat ze over het hoofd worden gezien als de gemeente wordt opgeslokt door Eindhoven. Spierings toonde begrip voor de angst dat Nuenen wordt overgeleverd aan de grote stad. ,,Ik begrijp de emoties maar we staan hier niet om de belangen van Eindhoven te behartigen. Ik kan me voorstellen dat u er anders over denkt maar we proberen het proces zo zuiver mogelijk te voeren.’’

Spierings legde de inwoners uit dat Nuenen wat haar betreft op 1 januari 2021 fuseert met Eindhoven. Anderhalve maand eerder worden dan gemeenteraadverkiezingen gehouden voor de nieuwe gemeenteraad.

Op 9 en 11 april komt ze nog naar Gerwen en Nuenen.

Verslag 27-3-2018 Nuenense Krant

GEDEPUTEERDE SPIERINGS BEZOEKT EERSTE ‘ANNEXATIEAVOND’

Sommige Nuenenaren verwijten haar Nuenen over te leveren aan Eindhoven. Anderen vinden dat ze datgene doet waar Nuenen zelf om gevraagd heeft. Als eerste in de kantine van RKVV Nederwetten kwam gedeputeerde Anne-Marie Spierings afgelopen dinsdagavond in het hol van de leeuw uitleggen waarom ‘de provincie’ vindt dat Nuenen bij Eindhoven moet komen. En om naar zorgen en wensen te luisteren. Haar tegenstanders, onder andere van W70 en actiecomité Nuenen Zelfstandig, waren ’tot de tanden bewapend’ gekomen om haar van repliek te dienen.

28-03-2018, 11:45
Reportage en foto’s: Frans Lammerts

Moed kon Spierings niet ontzegd worden, al dacht ze dan misschien ‘klein’, in Nederwetten, te kunnen beginnen. Elkeen kreeg bij binnenkomst van haar een hand ter verwelkoming. Waar ze niet echt op gerekend had, was dat feitelijk (naar schatting van een lid van de Dorpsraad) maar een derde der aanwezigen uit het kerkdorp zelf kwam, een derde waren Nuenense politici terwijl later ook melding werd gemaakt van aanwezige lobbyisten uit de Eindhovense onderwijswereld, kennelijk gespitst op uitbreiding van hun wervingsgebied. Meerderheid van tegenstanders Spierings durfde tegenover ons vooraf niet te zeggen of ze veel weerstand kon verwachten. Nou, die kwám er. Hoewel voorstanders van fusie zich ook af en toe lieten horen, zoals de VVD bij monde van fractievoorzitter Gaby Scholder en PvdA’s tweede man Theo Albers, waren het toch vooral de tegenstanders van fusie die zich vaker én luidruchtiger roerden. Het moet gezegd: Spierings hield zich staande in het verbale geweld, vooral van Ralf Stultiëns die met zijn W70 de zelfstandigheid van Nuenen tot hét verkiezingsthema had gemaakt. De twee kampen, je kunt zeggen twee werelden, bereikten elkaar deze avond niet. Bekende argumenten vóór fusie Anne-Marie Spierings zette om te beginnen nog eens uiteen waarom de provincie Nuenen bij Eindhoven wil voegen. Het waren de bekende argumenten: gebrek aan samenwerking tussen college en raad, een raad die op de stoel van het college gaat zitten, ‘herhaalde’ schending van geheimhouding. Kortom: weinig bestuurlijke stabiliteit, vindt de provincie. (‘Maar uit onderzoek blijkt dat dat in 53% van de Nederlandse gemeenten het geval is!’, aldus critici in de zaal) En aangezien volgens haar Nuenen primair op Eindhoven is gericht (vóór Helmond en Son en Breugel), is de Lichtstad de eerst aangewezen fusiepartner. Weerwoord ‘Niks ‘fusie’! Noem het voortaan nou gewoon ‘annexatie’!’, liet het ‘nee’-kamp zich voor het eerst luidruchtig horen. Hadden de verkiezingen (winst W70) niet een duidelijke keuze voor ‘nee’ uitgewezen? Nee, vond Spierings, die sloeg meer op één partij dan op de bestuurlijke toekomst. Zij schermde herhaaldelijk met de representativiteit van de geruchtmakende provinciale ’telefoonboekenquête’, waaruit zou zijn gebleken dat 60% van Nuenen vóór fusie is. Ook een ED-enquête wees in die richting. ‘Suggestief!’, riep het tegenkamp, ‘een telefoonboek én onder lezers van het ED vind je vooral ouderen, dus niet representatief. Spierings wees er wel fijntjes op dat de Nuenense raad zélf in november 2016 besloten heeft dat Nuenen moest gaan fuseren, al was niet duidelijk met wie. Voordelen Eindhoven? Een ander punt waarop de kampen elkaar niet vonden, was de provinciale keuze voor Eindhoven. Het ‘nee’-kamp wist wel raad met het gegeven dat Eindhoven momenteel niet bepaald een voorbeeld is van bestuurlijke stabiliteit en bestuurskracht, met grote tekorten op de WMO (die het financieel gezonde Nuenen juist wél goed op orde heeft. Spierings, schoorvoetend: ‘Inderdaad, daarin kan Eindhoven van Nuenen leren’), de molensteen van een 40-jarig contract met een verlieslatend Muziekgebouw en een grotere versplintering van de raad dan Nuenen. ‘Burgemeester Jorritsma wil ongegeneerd gewoon inwoners en bouwgrond erbij!’, klonk het. Een opmerking van Spierings dat zij hier niet de belangen van Eindhoven stond te verdedigen, werd met hoon ontvangen. Tafelgesprekken Verdeeld rond tafels konden de bezoekers (exclusief de meeste politici) tenslotte op flipovervellen de weerslag opschrijven van discussie over wensen, zorgen, ‘wat te behouden’ en kansen inzake een potentiële fusie. Anne-Marie Spierings beloofde de uitkomsten ervan ‘waar mogelijk’ mee te nemen én straks te motiveren waarom bepaalde dingen níet meegenomen zijn. Volgende meespreekavonden: maandag 9 april in D’n Heuvel in Gerwen en woensdag 11 april in Het Klooster voor Nuenen/Eeneind. Ook dan van 19.00 – ca. 21.30 uur.