Home

Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig spoort Provinciale Staten aan tot besluitvorming

Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig is een burgerinitiatief gestart om Provinciale Staten te gaan dwingen zo spoedig mogelijk het voorstel tot herindeling op de agenda te plaatsen en het opvolgend te verwerpen. Het Actiecomité eist zekerheid!

Provincie houdt zich niet aan de wet
Gedeputeerde Staten hebben op 2 oktober 2018 een herindelingsvoorstel om Nuenen c.a. bij Eindhoven te voegen bij Provinciale Staten ingediend. Volgens de regels van de Wet arhi moesten Provinciale Staten uiterlijk 28 december 2018 een besluit nemen over dit herindelingsvoorstel. Dat is echter niet gebeurd. Gedeputeerde Spierings heeft waarschijnlijk eindelijk begrepen dat het een zwak voorstel is. Uit de discussie in de commissievergadering van Provinciale Staten bleek er onvoldoende draagvlak voor te zijn. Op verzoek van de gedeputeerde is het voorstel niet in de plenaire vergadering van Provinciale Staten aan de orde geweest. Ze is waarschijnlijk bang dat het voorstel ook in Den Haag zal sneuvelen omdat er inmiddels door het ministerie nieuwe beleidskaders voor herindelingen worden opgesteld.

Komt het voorstel nog op tafel?
Ja! Ook al zijn er mensen en politieke partijen die zeggen dat het niet zo is. Als de SP in Provinciale Staten woord had gehouden, hadden Provinciale Staten op 7 december het voorstel moeten behandelen en vervolgens tegen het voorstel moeten stemmen. Dit hebben zij niet gedaan. Zij hebben de gedeputeerde gesteund om het voorstel niet te behandelen. De SP heeft gekozen voor rust in de provinciale coalitie ten koste van duidelijkheid voor de Nuenenaren. Ook al zegt de SP Noord-Brabant op hun website dat de herindeling niet doorgaat! De slimheid van de gedeputeerde is dat het voorstel NIET IS INGETROKKEN, maar nog steeds bij Provinciale Staten ligt. Zolang er geen beslissing wordt genomen, blijft Nuenen c.a. onder financiële curatele van de Provincie staan. Het voorstel om Nuenen c.a. bij Eindhoven te voegen zal vóór of na de verkiezingen hoe dan ook ter tafel moeten komen. Provinciale Staten mogen niet blijven zwijgen en moeten een beslissing nemen. Met de verkiezingen voor de deur snappen wij dat wel, maar we kunnen dat natuurlijk niet laten gebeuren. Nuenen heeft zich in het referendum met 78% tegen de annexatie door Eindhoven uitgesproken. Politieke partijen die van mening zijn dat deze uitslag niet genegeerd kan worden, moeten hun verantwoordelijkheid pakken en een besluit nemen èn in dit geval tégen herindeling stemmen.

Wij hebben uw hulp nodig
Het actiecomité heeft daarom het initiatief genomen om Provinciale Staten te gaan dwingen zo spoedig mogelijk het voorstel tot herindeling op de agenda te plaatsen en het opvolgend te verwerpen. Het actiecomité verzamelt hiervoor vele handtekeningen van de inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind.

Wilt u ons via het contactformulier laten weten of u bereid bent uw handtekening te plaatsen? Wij zorgen dan dat er contact met u wordt opgenomen.


Chaos Provinciale Staten om tot besluit te komen

We zijn met een groep Nuenenaren al 3 keer naar Den Bosch afgereisd om de discussie met betrekking tot Nuenen c.a. bij te wonen. Herindeling ligt ons nauw aan het hart. De gemeenteraadsverkiezingen hebben duidelijk aangegeven dat Nuenen niet bij Eindhoven gevoegd moet worden. Het gehouden referendum bevestigt dat nog eens: 78% is tegen samenvoeging.

We waren blij dat er op 7 december een einde zou komen aan de onzekerheid. De meeste partijen in PS stonden achter ons.
Nu ligt er een voorstel om het besluit uit te stellen in afwachting van een nieuw beleidskader, omdat GS bang is dat het voorstel in de 2e en 1e Kamer sneuvelt.

WIJ WILLEN DUIDELIJKHEID EN BESLUITVORMING OP 7 DECEMBER.
Er is urenlang gediscussieerd in Provinciale Staten. Nu van de agenda halen in afwachting van nieuwe regels maakt de politiek voor velen niet geloofwaardiger. En komt daarna een totaal nieuw voorstel> Dat is toch zeker niet geloofwaardig?

De inwoners van Nuenen c.a. hebben recht op duidelijkheid. Het voorstel moet dus wél 7 december behandeld worden. Of dat zo is? Dat weten we vrijdag de 7e pas.

Programma 7 december Provinciale Staten

09.00-09.45  Inspreekmoment (6 aanmeldingen, waaronder het Actiecomité)
09.45 – 11.30 (Ruimte: Hart der Provincie 2)
Oordeelsvormende bijeenkomst. Na een inleiding door Gedeputeerde Spierings gaan de woordvoerders PS haar en elkaar in debat.
13.30-einde vergadering Bespreking in Provinciale Staten
(met hopelijk aan het einde van de vergadering de stemming).

Aan het begin van de middag-vergadering van PS zal ter stemming worden gebracht of het voorstel wordt besproken of uitgesteld.

GA MET ONS MEE NAAR DEN BOSCH OP 7 DECEMBER

Wij vertrekken uiterlijk 8.15 uur carpoolend vanaf het Gemeentehuis (parkeerplaats bij het Heemhuis).
Graag vooraf even een emailtje naar info@nuenenzelfstandig.nl waarin u aangeeft mee te gaan (ook uw telefoonnummer erbij vermelden kan handig zijn).Themabijeenkomst Provinciale Staten 26-10-2018

Provinciale Staten zullen het herindelingsadvies van Gedeputeerde Staten voor het eerst bespreken op een themabijeenkomst op 26 oktober met het oog op besluitvorming eind november of begin december 2018.
De themabijeenkomst bestaat uit 2 delen:
Van 9.30-11.00 uur inspreekmoment en van 11.00-12.00 uur bespreking herindelingsvoorstel.
Meer informatie>>


Uitslag Referendum 10-10-2018

Een geweldig opkomst van 57%, waarbij 78% heeft aangegeven tegen annexatie door Eindhoven te zijn.


Met koe Bertha on tour


 Stop De Stad – door Frans Lammerts

Na de arrogante woorden van gedeputeerde Spierings gelezen te hebben over haar argumenten en haar reactie op de hoeveelheid zienswijzes is het nog noodzakelijker om je nogmaals te laten horen door je stem tijdens het referendum uit te brengen. Zij hoort alleen zichzelf. Provinciale Staten hoort u!
Hier een toepasselijk deel uit een lied van Frans Lammerts, die dit lied heeft gemaakt en gezongen.


Onzin-verhaal van gedeputeerde mevrouw Spierings (herindelingsvoorstel naar Provinciale Staten)
Van de website van Provincie Noord Brabant:

Fusie brengt noodzakelijke bestuurskracht voor Nuenen

03-10-2018

Een fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven brengt de noodzakelijke bestuurskracht voor Nuenen. De dorpen behouden hun eigen culturele en landschappelijke identiteit, met waarborgen voor bijvoorbeeld cultuur en sport.

Lees verder>>


Omroep Brabant – Gepubliceerd op 16 nov. 2017


Zienswijze van Actiecomité

Leden van het Actiecomité hebben persoonlijk een zienswijze ingediend tegen de herindeling.
Natuurlijk heeft Stichting Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig dit ook gedaan.
Hiernaast treft u de zienswijze/het bezwaar van het Actiecomité aan.