Home

Fusie met Eindhoven door Provinciale Staten verworpen

Met 32 stemmen tegen 20 stemmen heeft Provinciale Staten het Burgerinitiatief aangenomen en daarmee het herindelingsvoorstel verworpen.
Hiernaast treft u de link naar het debat in Provinciale Staten,
– op 7:40 min. startend met het debat over de geldigheid van het burgerinitiatief.
– op 36:30 min. startend met het debat op inhoud.


Inspreektekst Provinciale Staten 22 februari 2019

Gerda Hekker
Voorzitter Actiecomité
(voorafgaande aan besluitvorming over de geldigheid van het Burgerinitiatief)

Voorzitter, leden van Provinciale Staten.

Ik zit hier nu voor de 3e keer als inspreker. Ik ga niet herhalen en zal het kort houden.
Ik wil beginnen met een citaat van Jos Kessels, columnist in het Eindhovens Dagblad.

In Nuenen zullen heel wat mensen opgelucht ademhalen nu de gedwongen fusie met Eindhoven van de baan lijkt. Terecht, Nuenen is dorp genoeg om niet opgeslokt te worden door een stad.
Nuenen doet me denken aan de plaats waar ik zelf geboren en getogen ben. Deze is net als Nuenen veranderd en ook veel groter geworden., maar de ziel van het dorp is bewaard gebleven. Die ziel blijft bewaard in de oude dorpskern, in de straten rondom de kerk, maar……ook in de aanblik van het dorp vanuit de verte. Maar die ziel blijft ook bewaard in jezelf, in je eigen herinneringen, die zelfs sterker worden en meer gekoesterd naarmate je ouder wordt.
Het is die ziel, die mensen in een dorp met elkaar verbindt. Met die ziel moet je je als stad of provincie niet bemoeien. Je hebt er geen recht op, omdat die ziel van het dorp is en van de mensen die er wonen.’

Het burgerinititatief is gestart omdat besluitvorming onnodig achterwege blijft.
We hebben ons verdiept in de mogelijkheden van een burgerinitiatief. We zijn tot de conclusie gekomen dat we dit burgerinitiatief konden nemen.
Op 7 december is het Herindelingsadvies niet inhoudelijk behandeld en dus ook geen besluit over genomen, omdat het van de concept-agenda is gehaald.
Het gaat hier dus over een eerste bespreking en eerste besluitvorming. Er is geen sprake van opnieuw aan de orde stellen.

Nu ligt het hier.

In Nederland, en hier in Brabant hebben we democratie hoog in het vaandel staan. Daarom heb ik vertrouwen in de Politieke Partijen. Zij weten waarvoor zij staan. Zij weten dat ze gekozen zijn op basis van hun verkiezingsprogramma.

De Nuenense burgers hebben zich tijdens het referendum uitgesproken met een geweldige opkomst van bijna 57%. Een grote meerderheid van 78% zegt NEE tegen fusie met Eindhoven.

Nu, geachte leden van Provinciale Staten, nu u nog! Geef Nuenen duidelijkheid door vandaag zonder omwegen een besluit te nemen over het door GS voorgelegde herindelingsvoorstel. Laat ons in alle duidelijkheid horen waar u voor staat.

Ik spreek hier, namens de nuenense burgers, uit dat we er alle vertrouwen in hebben dat u ons niet in de kou laat staan en het herindelingsadvies vandaag verwerpt, wat in dit verband niets anders betekent dan afwijzen of niet vaststellen.

Dank u wel!


Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig spoort Provinciale Staten aan tot besluitvorming

Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig is een burgerinitiatief gestart om Provinciale Staten te gaan dwingen zo spoedig mogelijk het voorstel tot herindeling op de agenda te plaatsen en het opvolgend te verwerpen. Het Actiecomité eist zekerheid!

Provincie houdt zich niet aan de wet
Gedeputeerde Staten hebben op 2 oktober 2018 een herindelingsvoorstel om Nuenen c.a. bij Eindhoven te voegen bij Provinciale Staten ingediend. Volgens de regels van de Wet arhi moesten Provinciale Staten uiterlijk 28 december 2018 een besluit nemen over dit herindelingsvoorstel. Dat is echter niet gebeurd. Gedeputeerde Spierings heeft waarschijnlijk eindelijk begrepen dat het een zwak voorstel is. Uit de discussie in de commissievergadering van Provinciale Staten bleek er onvoldoende draagvlak voor te zijn. Op verzoek van de gedeputeerde is het voorstel niet in de plenaire vergadering van Provinciale Staten aan de orde geweest. Ze is waarschijnlijk bang dat het voorstel ook in Den Haag zal sneuvelen omdat er inmiddels door het ministerie nieuwe beleidskaders voor herindelingen worden opgesteld.

Komt het voorstel nog op tafel?
Ja! Ook al zijn er mensen en politieke partijen die zeggen dat het niet zo is. Als de SP in Provinciale Staten woord had gehouden, hadden Provinciale Staten op 7 december het voorstel moeten behandelen en vervolgens tegen het voorstel moeten stemmen. Dit hebben zij niet gedaan. Zij hebben de gedeputeerde gesteund om het voorstel niet te behandelen. De SP heeft gekozen voor rust in de provinciale coalitie ten koste van duidelijkheid voor de Nuenenaren. Ook al zegt de SP Noord-Brabant op hun website dat de herindeling niet doorgaat! De slimheid van de gedeputeerde is dat het voorstel NIET IS INGETROKKEN, maar nog steeds bij Provinciale Staten ligt. Zolang er geen beslissing wordt genomen, blijft Nuenen c.a. onder financiële curatele van de Provincie staan. Het voorstel om Nuenen c.a. bij Eindhoven te voegen zal vóór of na de verkiezingen hoe dan ook ter tafel moeten komen. Provinciale Staten mogen niet blijven zwijgen en moeten een beslissing nemen. Met de verkiezingen voor de deur snappen wij dat wel, maar we kunnen dat natuurlijk niet laten gebeuren. Nuenen heeft zich in het referendum met 78% tegen de annexatie door Eindhoven uitgesproken. Politieke partijen die van mening zijn dat deze uitslag niet genegeerd kan worden, moeten hun verantwoordelijkheid pakken en een besluit nemen èn in dit geval tégen herindeling stemmen.

Wij hebben uw hulp nodig
Het actiecomité heeft daarom het initiatief genomen om Provinciale Staten te gaan dwingen zo spoedig mogelijk het voorstel tot herindeling op de agenda te plaatsen en het opvolgend te verwerpen. Het actiecomité verzamelt hiervoor vele handtekeningen van de inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind.

Wilt u ons via het contactformulier laten weten of u bereid bent uw handtekening te plaatsen? Wij zorgen dan dat er contact met u wordt opgenomen.


Chaos Provinciale Staten om tot besluit te komen

We zijn met een groep Nuenenaren al 3 keer naar Den Bosch afgereisd om de discussie met betrekking tot Nuenen c.a. bij te wonen. Herindeling ligt ons nauw aan het hart. De gemeenteraadsverkiezingen hebben duidelijk aangegeven dat Nuenen niet bij Eindhoven gevoegd moet worden. Het gehouden referendum bevestigt dat nog eens: 78% is tegen samenvoeging.

We waren blij dat er op 7 december een einde zou komen aan de onzekerheid. De meeste partijen in PS stonden achter ons.
Nu ligt er een voorstel om het besluit uit te stellen in afwachting van een nieuw beleidskader, omdat GS bang is dat het voorstel in de 2e en 1e Kamer sneuvelt.

WIJ WILLEN DUIDELIJKHEID EN BESLUITVORMING OP 7 DECEMBER.
Er is urenlang gediscussieerd in Provinciale Staten. Nu van de agenda halen in afwachting van nieuwe regels maakt de politiek voor velen niet geloofwaardiger. En komt daarna een totaal nieuw voorstel> Dat is toch zeker niet geloofwaardig?

De inwoners van Nuenen c.a. hebben recht op duidelijkheid. Het voorstel moet dus wél 7 december behandeld worden. Of dat zo is? Dat weten we vrijdag de 7e pas.

Programma 7 december Provinciale Staten

09.00-09.45  Inspreekmoment (6 aanmeldingen, waaronder het Actiecomité)
09.45 – 11.30 (Ruimte: Hart der Provincie 2)
Oordeelsvormende bijeenkomst. Na een inleiding door Gedeputeerde Spierings gaan de woordvoerders PS haar en elkaar in debat.
13.30-einde vergadering Bespreking in Provinciale Staten
(met hopelijk aan het einde van de vergadering de stemming).

Aan het begin van de middag-vergadering van PS zal ter stemming worden gebracht of het voorstel wordt besproken of uitgesteld.

GA MET ONS MEE NAAR DEN BOSCH OP 7 DECEMBER

Wij vertrekken uiterlijk 8.15 uur carpoolend vanaf het Gemeentehuis (parkeerplaats bij het Heemhuis).
Graag vooraf even een emailtje naar info@nuenenzelfstandig.nl waarin u aangeeft mee te gaan (ook uw telefoonnummer erbij vermelden kan handig zijn).


Zienswijze van Actiecomité

Leden van het Actiecomité hebben persoonlijk een zienswijze ingediend tegen de herindeling.
Natuurlijk heeft Stichting Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig dit ook gedaan.
Hiernaast treft u de zienswijze/het bezwaar van het Actiecomité aan.