Home

Laat weten wat u vindt van de hoogte van het nieuwbouwplan Panta Rhei in het centrum van Nuenen

Het is nu ruim een jaar geleden dat we midden in de strijd zaten met de Provincie. Wij wilden ons mooie dorp een mooi dorp laten, zonder stadse fratsen. Nu ligt dit nieuwbouwplan op tafel met bijna 6 bouwlagen.
Ik, Gerda Hekker, heb mijn mening al via onderstaand emailformulier naar de Gemeenteraad gestuurd (zie onder het formulier).

Laat ook uw stem horen
Help mij zo veel mogelijk meningen bij de Gemeenteraad te krijgen en vul onderstaand emailformulier in. Dit wordt als email rechtstreeks naar de Griffie voor de Gemeenteraad verstuurd. In het Gemeentebestuur wordt u door hen vertegenwoordigd. Laat uw stem dus horen. Of u nu voor of tegen bent.

E-mail voor Gemeenteraadsleden Nuenen

HOOGBOUW IN EEN DORPSE CULTUUR?
Met bijna 6 bouwlagen in het Centrum? Nee toch zeker?!

De strijd tegen annexatie
Het is nu ruim een jaar geleden dat we midden in de strijd zaten met de Provincie. Wij wilden een dorp blijven en niet door Eindhoven geannexeerd worden. Daarvoor zijn diverse redenen aangedragen. Eén daarvan is dat wij ons mooie dorp een mooi dorp willen laten, zonder stadse fratsen.

Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig heeft er veel energie ingestoken om de annexatie van tafel te krijgen om het dorpse karakter te bewaren. Ik heb daar zelfs persoonlijk mijn nek voor uit moeten steken, omdat het politieke spel werd stil gelegd en er alleen nog de mogelijkheid van een (persoonlijk) burgerinitiatief een einde aan die onzekerheid kon maken.

Zware teleurstelling
Ik ben zwaar teleurgesteld dat een bouwplan ‘Panta Rhei’ van 14 ‘elite-woningen’ door de Gemeenteraad goedgekeurd dreigt te worden. Een plan van vijf woonlagen en nog een deel van de parkeergarage, dus totaal meer dan 5½ bouwlaag, midden in het centrum van Nuenen. Gaan we nu zelf stadse normen hier in Nuenen toepassen? Mijn hart huilt, als ik deze dingen lees.

Wel of geen woningnood?
Ik snap dat als er een groot tekort aan woningen is, dat je soms wat water bij de wijn moet doen. Deze wijn komt nu toch erg dicht tegen de ranja aan. Wij houden zo een laagje mooie, heerlijke wijn met een grote hoeveelheid water. Zonde van die wijn! Deze 14 woningen lossen in Nuenen geen woningnood op! Voor luxe appartementen van zo’n 500.000 tot 900.000 euro bestaat geen woningnood. De hierdoor vrijkomende woningen zullen, voor zover ik dat kan inschatten, ook niet voor die doelgroepen met woningnood geschikt zijn.

In de stukken staat vermeld dat er veel vraag naar dit soort appartementen is. Er hebben zich 300 geïnteresseerden gemeld. Er wordt vergeten te vertellen dat ‘geïnteresseerden’ nog geen ‘kandidaat-kopers’ zijn. Er zijn ook veel mensen die zich aanmelden uit nieuwsgierigheid of omdat ze op korte termijn naar iets op zoek zijn, niet om uiteindelijk daar iets te kopen. Uit eigen ervaring weet ik dat er bij nieuwbouw uiteindelijk nog maar een klein percentage van die oorspronkelijke geïnteresseerden overblijft en er ook daadwerkelijk willen en (financieel) kunnen wonen.
Kijk eens bij Wooniezie hoeveel echte woningzoekenden er zijn

Tegenoverliggende woningen onleefbaar
Dit geplande hoge gebouw in de relatie tot de beperkte ruimte tussen dit gebouw en de tegenoverliggende sociale huurwoningen aan de Van de Schoorhof gaat er voor zorgen dat die woningen nauwelijks tot geen daglichttoetreding meer krijgen. De nieuwbouw gaat ten koste van de gezondheid van de huurders van vijf woningen! Dit is niet af te kopen met €15.000 per huurder. Die vijf woningen worden daarna niet gesloopt! Nee, er moeten weer 5 nieuwe huurders in. Het probleem wordt hiermee niet opgelost. Dit is zwaaien met geld om je zin door te drijven. Ik snap dan ook niet dat politieke partijen zich hiervoor hebben laten lenen om tot dit “ruimhartig akkoord” te komen. Gezondheid is mij in ieder geval meer waard dan €15.000. Daarbij gaat het nog om huurders die van een sociale huurwoning afhankelijk zijn. Zij hebben dat bedrag dan wel, maar geen woning meer.

Beroep op gezond verstand van Gemeenteraad
Ik vraag dringend aan de leden van de Gemeenteraad om nog eens goed na te denken, voordat ze voor of tegen het voorstel gaan stemmen:

1. Denk aan de inwoners van Nuenen die ons de afgelopen jaren hebben gesteund in de strijd tegen annexatie. De mensen door wie u gekozen bent, om geen stadse normen en waarden naar Nuenen te halen.

2. Denk aan de mensen die daar wonen en met deze hoogbouw geconfronteerd dreigen te worden. Onvoldoende daglichttoetreding krijgen in de woning. Dit gaat ten koste van hun gezondheid. Als zij gaan verhuizen komen er vijf nieuwe huurders die waarschijnlijk geen andere keus hadden dan dit te accepteren. Die vijf nieuwe huurders krijgen gezondheidsklachten en moeten dan ook weer verhuizen enz. enz. Het cirkeltje blijft rond!

3. Als dit plan op deze wijze wordt uitgevoerd is het voor mij een modderschuit op onze mooie Nuenense vlag.

Hoe denken de inwoners van Nuenen er over?
Ik heb de inwoners van Nuenen, die ik heb kunnen bereiken, gevraagd om ook hun mening aan u als Gemeenteraad te laten horen, door ook een email of brief te sturen. Vanuit het Actiecomité Nuenen Zelfstandig is hiervoor een invulformulier op de website beschikbaar gesteld. Deze emails worden automatisch direct naar de Griffie verstuurd.
U vertegenwoordigt de inwoners in het Gemeentebestuur van Nuenen. Ik hoop dat u de mening van de inwoners respecteert en bij het uitbrengen van uw stem mee laat wegen.

Met vriendelijke groet,
Gerda Hekker
voorzitter@nuenenzelfstandig.nl


Feiten of fabels rond de annexatie van Nuenen?


Tijdens de eerste van de drie bijeenkomsten die gedeputeerde mw Spierings in Nuenen C.A. had georganiseerd, probeerde zij aan te even waarom het noodzakelijk is dat Nuenen met Eindhoven fuseert (liever: “annexeert”).

Een recent (2017) onderzoek naar de bestuurskracht van Nuenen en naar de fusie met Eindhoven wordt door de gedeputeerde genegeerd!

Lees hier verder 

Strijd tegen annexatie Nuenen c.a. door Eindhoven ingezet

Actiecomité ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’ na verkiezingsuitslag

De verkiezingsuitslag is volgens ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’ overduidelijk, zodat de strijd tegen annexatie van Nuenen c.a. door Eindhoven volop wordt ingezet, het is nog lang geen gelopen race.
Volgens het actiecomité hebben de inwoners van Nuenen c.a. met het rode potlood duidelijk gemaakt dat ze zich niet willen neerleggen bij een opheffing van de gemeente en inlijving door Eindhoven.

Lees hier verder 

Verslagen van het bezoek van de gedeputeerde Anne-Marie Spierings aan Nederwetten op 27-3-2018

Als eerste in de kantine van RKVV Nederwetten kwam gedeputeerde Anne-Marie Spierings afgelopen dinsdagavond in het hol van de leeuw uitleggen waarom ‘de provincie’ vindt dat Nuenen bij Eindhoven moet komen. En om naar zorgen en wensen te luisteren. Haar tegenstanders, onder andere van W70 en actiecomité Nuenen Zelfstandig, waren ‘tot de tanden bewapend’ gekomen om haar van repliek te dienen.

Lees meer >>

Trots op het eerste resultaat !!

We zijn trots op het resultaat van onze eerste stap!
Bedankt inwoners van Nuenen, u heeft ons met de stemuitslag laten weten dat we moeten doorgaan.
En dank aan alle actiecomitéleden.
Misschien klein als groep (zoals eerder eens gezegd in de media), maar groot in resultaat!

Nog een lange weg te gaan

Een fusie of annexatie van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten met de gemeente Eindhoven is nog lang geen gelopen race. Vorige week werd het actiecomité ‘Nuenen c.a. zelfstandig’ gevormd dat de komende tijd gaat werken aan de voorbereidingen voor de officiële procedures tegen het voornemen van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant om Nuenen c.a. als gemeente op te heffen en bij de stad Eindhoven te voegen.

Lees hier verder

Actiecomité “Nuenen Zelfstandig” opgericht

Op 7 maart 2018 hebben betrokken en verontruste inwoners van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten een actiecomité opgericht. “Wij laten ons niet annexeren door de stad Eindhoven. De inhoud van de argumenten klopt niet. We laten ons toch niet op deze manier buitenspel zetten”. 
Het is zeker nog geen gelopen race, zoals verschillenden ons willen laten geloven!

Bent u het met ons eens? Laat het ons weten zodat wij u erbij kunnen betrekken om het bezwaar kracht bij te zetten.

Wat zeggen de Nuenense politieke partijen?

We hebben het voor u geïnventariseerd.
Er zijn 3 mogelijke toekomsten voor bestuurlijk Nuenen:

  • Annexatie door Eindhoven
  • Een vrijwillige fusie met Son en Breugel
  • Zelfstandig blijven, omdat onze bestuurskracht voldoende is

Alle gemeenten in de regio werken al samen in gemiddeld 30 gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Lees hier verder