Home

Themabijeenkomst Provinciale Staten 26-10-2018

Provinciale Staten zullen het herindelingsadvies van Gedeputeerde Staten voor het eerst bespreken op een themabijeenkomst op 26 oktober met het oog op besluitvorming eind november of begin december 2018.
De themabijeenkomst bestaat uit 2 delen:
Van 9.30-11.00 uur inspreekmoment en van 11.00-12.00 uur bespreking herindelingsvoorstel.
Meer informatie>>


Uitslag Referendum 10-10-2018

Een geweldig opkomst van 57%, waarbij 78% heeft aangegeven tegen annexatie door Eindhoven te zijn.


Met koe Bertha on tour


 Stop De Stad – door Frans Lammerts

Na de arrogante woorden van gedeputeerde Spierings gelezen te hebben over haar argumenten en haar reactie op de hoeveelheid zienswijzes is het nog noodzakelijker om je nogmaals te laten horen door je stem tijdens het referendum uit te brengen. Zij hoort alleen zichzelf. Provinciale Staten hoort u!
Hier een toepasselijk deel uit een lied van Frans Lammerts, die dit lied heeft gemaakt en gezongen.


Onzin-verhaal van gedeputeerde mevrouw Spierings (herindelingsvoorstel naar Provinciale Staten)
Van de website van Provincie Noord Brabant:

Fusie brengt noodzakelijke bestuurskracht voor Nuenen

03-10-2018

Een fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven brengt de noodzakelijke bestuurskracht voor Nuenen. De dorpen behouden hun eigen culturele en landschappelijke identiteit, met waarborgen voor bijvoorbeeld cultuur en sport.

Lees verder>>


Omroep Brabant – Gepubliceerd op 16 nov. 2017


Zienswijze van Actiecomité

Leden van het Actiecomité hebben persoonlijk een zienswijze ingediend tegen de herindeling.
Natuurlijk heeft Stichting Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig dit ook gedaan.
Hiernaast treft u de zienswijze/het bezwaar van het Actiecomité aan.