Home

Chaos Provinciale Staten om tot besluit te komen

We zijn met een groep Nuenenaren al 3 keer naar Den Bosch afgereisd om de discussie met betrekking tot Nuenen c.a. bij te wonen. Herindeling ligt ons nauw aan het hart. De gemeenteraadsverkiezingen hebben duidelijk aangegeven dat Nuenen niet bij Eindhoven gevoegd moet worden. Het gehouden referendum bevestigt dat nog eens: 78% is tegen samenvoeging.

We waren blij dat er op 7 december een einde zou komen aan de onzekerheid. De meeste partijen in PS stonden achter ons.
Nu ligt er een voorstel om het besluit uit te stellen in afwachting van een nieuw beleidskader, omdat GS bang is dat het voorstel in de 2e en 1e Kamer sneuvelt.

WIJ WILLEN DUIDELIJKHEID EN BESLUITVORMING OP 7 DECEMBER.
Er is urenlang gediscussieerd in Provinciale Staten. Nu van de agenda halen in afwachting van nieuwe regels maakt de politiek voor velen niet geloofwaardiger. En komt daarna een totaal nieuw voorstel> Dat is toch zeker niet geloofwaardig?

De inwoners van Nuenen c.a. hebben recht op duidelijkheid. Het voorstel moet dus wél 7 december behandeld worden. Of dat zo is? Dat weten we vrijdag de 7e pas.

Programma 7 december Provinciale Staten

09.00-09.45  Inspreekmoment (6 aanmeldingen, waaronder het Actiecomité)
09.45 – 11.30 (Ruimte: Hart der Provincie 2)
Oordeelsvormende bijeenkomst. Na een inleiding door Gedeputeerde Spierings gaan de woordvoerders PS haar en elkaar in debat.
13.30-einde vergadering Bespreking in Provinciale Staten
(met hopelijk aan het einde van de vergadering de stemming).

Aan het begin van de middag-vergadering van PS zal ter stemming worden gebracht of het voorstel wordt besproken of uitgesteld.

GA MET ONS MEE NAAR DEN BOSCH OP 7 DECEMBER

Wij vertrekken uiterlijk 8.15 uur carpoolend vanaf het Gemeentehuis (parkeerplaats bij het Heemhuis).
Graag vooraf even een emailtje naar info@nuenenzelfstandig.nl waarin u aangeeft mee te gaan (ook uw telefoonnummer erbij vermelden kan handig zijn).Themabijeenkomst Provinciale Staten 26-10-2018

Provinciale Staten zullen het herindelingsadvies van Gedeputeerde Staten voor het eerst bespreken op een themabijeenkomst op 26 oktober met het oog op besluitvorming eind november of begin december 2018.
De themabijeenkomst bestaat uit 2 delen:
Van 9.30-11.00 uur inspreekmoment en van 11.00-12.00 uur bespreking herindelingsvoorstel.
Meer informatie>>


Uitslag Referendum 10-10-2018

Een geweldig opkomst van 57%, waarbij 78% heeft aangegeven tegen annexatie door Eindhoven te zijn.


Met koe Bertha on tour


 Stop De Stad – door Frans Lammerts

Na de arrogante woorden van gedeputeerde Spierings gelezen te hebben over haar argumenten en haar reactie op de hoeveelheid zienswijzes is het nog noodzakelijker om je nogmaals te laten horen door je stem tijdens het referendum uit te brengen. Zij hoort alleen zichzelf. Provinciale Staten hoort u!
Hier een toepasselijk deel uit een lied van Frans Lammerts, die dit lied heeft gemaakt en gezongen.


Onzin-verhaal van gedeputeerde mevrouw Spierings (herindelingsvoorstel naar Provinciale Staten)
Van de website van Provincie Noord Brabant:

Fusie brengt noodzakelijke bestuurskracht voor Nuenen

03-10-2018

Een fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven brengt de noodzakelijke bestuurskracht voor Nuenen. De dorpen behouden hun eigen culturele en landschappelijke identiteit, met waarborgen voor bijvoorbeeld cultuur en sport.

Lees verder>>


Omroep Brabant – Gepubliceerd op 16 nov. 2017


Zienswijze van Actiecomité

Leden van het Actiecomité hebben persoonlijk een zienswijze ingediend tegen de herindeling.
Natuurlijk heeft Stichting Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig dit ook gedaan.
Hiernaast treft u de zienswijze/het bezwaar van het Actiecomité aan.