Home

Gemeentelijke herindeling

Gedeputeerde Staten hebben 15 mei het herindelingsontwerp vastgesteld tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. 

Het actiecomité helpt u verder om een bezwaarschrift in te dienen.

Lees verder >>