Strijd tegen annexatie Nuenen c.a. door Eindhoven ingezet

Strijd tegen annexatie Nuenen c.a. door Eindhoven ingezet

Actiecomité ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’ na verkiezingsuitslag

“De uitslag van de raadsverkiezingen vorige week heeft duidelijk gemaakt dat de meerderheid van de kiesgerechtigde inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en de bewoners van het Eeneind niet kiezen voor annexatie van de gemeente Nuenen c.a. door de stad Eindhoven.” Dat zegt Gerda Hekker, voorzitter van het actiecomité ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’.

Niet bij Eindhoven

Volgens het actiecomité hebben de inwoners van Nuenen c.a. met het rode potlood duidelijk gemaakt dat ze zich niet willen neerleggen bij een opheffing van de gemeente en inlijving door Eindhoven. ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’ had geadviseerd om op die partijen te stemmen die tegen een annexatie van Nuenen c.a. door Eindhoven zijn. Met name W70, als grootste voorvechter voor zelfstandigheid, kwam als grote overwinnaar te voorschijn. Ook CDA en GroenLinks, die tegen een fusie met Eindhoven zijn, boekten verkiezingswinst. Alleen de SP, ook tegen annexatie door Eindhoven, verloor een zetel. “Het is duidelijk dat heel veel mensen die normaal op een andere partij stemmen deze keer voor W70 hebben gekozen”, zegt Harrie van der Meijden van ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’. “Het is zonneklaar dat Nuenen c.a. niet naar Eindhoven wil en daar kan gedeputeerde Anne-Marie Spierings niet omheen.”

Strijdbaar

De verkiezingsuitslag is volgens ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’ overduidelijk, zodat de strijd tegen annexatie van Nuenen c.a. door Eindhoven volop wordt ingezet, het is nog lang geen gelopen race. De komende tijd wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de officiële procedures. Maar eerst kunnen en zullen we als inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten ons laten horen tijdens de informatiebijeenkomsten van de provincie. Daarna zijn er nog verschillende mogelijkheden om formeel bezwaar te maken tegen het voornemen van opheffing van de gemeente Nuenen c.a. Eerst bij Provinciale Staten als die zich buigen over het voorstel van Gedeputeerde Staten. Daarna, als de plannen worden doorgezet, ook richting Den Haag: de Tweede èn Eerste Kamer. Het actiecomité ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’ is strijdbaar! Door publicaties in dit blad wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.