Nog een lange weg te gaan

Nog een lange weg te gaan

Een fusie of annexatie van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten met de gemeente Eindhoven is nog lang geen gelopen race. Vorige week werd het actiecomité ‘Nuenen c.a. zelfstandig’ gevormd dat de komende tijd gaat werken aan de voorbereidingen voor de officiële procedures tegen het voornemen van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant om Nuenen c.a. als gemeente op te heffen en bij de stad Eindhoven te voegen. In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, is een eventuele opheffing van de gemeente Nuenen c.a. nog lang geen vaststaand feit. Er zijn nog verschillende mogelijkheden om formele bezwaren tegen het voornemen in te dienen. Eerst bij Provinciale Staten als die zich buigen over het voorstel van hun dagelijks bestuur. Daarna, als de plannen worden doorgezet, ook richting Den Haag: de Tweede én Eerste Kamer.

Verkiezingen

De huidige gemeenteraad heeft zich afgelopen november uitgesproken over de toekomst van de gemeente Nuenen c.a. Als het aan de meerderheid van de gemeenteraad ligt, kan Nuenen c.a. voorlopig zelfstandig blijven. Alleen als er aanleiding is voor een herindeling gaat de voorkeur uit naar Son en Breugel als fusiepartner. Een gemeentelijke herindeling waarbij de gemeente Nuenen c.a. opgaat in de gemeente Eindhoven wordt door de meerderheid van de huidige gemeenteraad afgewezen. Op 21 maart kiezen wij als inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en bewoners van het Eeneind een nieuwe gemeenteraad. Een rondje langs alle partijen die aan de verkiezingen meedoen leert, dat de standpunten over wel of niet fuseren en met wie verdeeld zijn. Het dagelijks bestuur van de provincie heeft het voornemen een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen waarbij (alleen) Nuenen c.a. als gemeente moet worden opgeheven en met Eindhoven een nieuwe gemeente moet gaan vormen. Voor het comité is het, mede op basis van de gepubliceerde partijprogramma’s, duidelijk geworden dat de partijen CDA, Groen Links, SP, W-70 in ieder geval tegen aansluiting van Nuenen c.a. met Eindhoven zijn.

Actiecomité

Het actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig bestaat uit Willemien Coolen, Henk Daalder, Gerda Hekker, Harrie van der Meijden, Roland van Pareren, Louis Spaninks en David van Tricht met juridische ondersteuning van Frank Soutendijk. Voor alle leden van het actiecomité geldt dat zij geen directe binding hebben met en niet actief zijn binnen een van de politieke partijen.

Inmiddels is het actiecomité volop aan de slag gegaan om zich voor te bereiden op een lange weg om met formele en juridische middelen het uiteindelijke doel te bereiken: Nuenen c.a. zelfstandig!
Het comité hoopt dat zij op veel inwoners die achter de doelstelling van het comité staan een beroep kan doen als het gaat om hand- en spandiensten. De website nuenenzelfstandig.nl is reeds in de lucht. Op deze website is informatie over het gehele traject te volgen. Ook heeft het comité een speciaal telefoonnummer 040-2453000 waar de nodige informatie vanuit het comité te verkrijgen is.