Wat zeggen de Nuenense politieke partijen?

Actiecomité inventariseert

We hebben het voor u geïnventariseerd.
Er zijn 3 mogelijke toekomsten voor bestuurlijk Nuenen:

  • Annexatie door Eindhoven
  • Een vrijwillige fusie met Son en Breugel
  • Zelfstandig blijven, omdat onze bestuurskracht voldoende is

Alle gemeenten in de regio werken al samen in gemiddeld 30 gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Een fusie of annexatie van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten met de gemeente Eindhoven is nog lang geen gelopen race.

De meerderheid van de huidige gemeenteraad heeft zich afgelopen november uitgesproken over de toekomst van de gemeente Nuenen c.a. Als het aan de meerderheid van de gemeenteraad ligt, kan Nuenen c.a. voorlopig zelfstandig blijven. Alleen als er aanleiding is voor een herindeling gaat de voorkeur uit naar Son en Breugel als fusiepartner. Een annexatie door de stad Eindhoven wordt door de meerderheid van de huidige gemeenteraad afgewezen.

Op 21 maart kiezen wij als inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en bewoners van het Eeneind een nieuwe gemeenteraad.

Een rondje langs alle partijen die aan de verkiezingen meedoen leert dat de meningen over wel of niet fuseren en met wie verdeeld zijn. Omdat het dagelijks bestuur van de provincie het voornemen heeft een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen waarbij (alleen) Nuenen c.a. als gemeente moet worden opgeheven en met Eindhoven een nieuwe gemeente moet gaan vormen, is het comité -mede op basis van de partijprogramma’s- tot de volgende samenvatting gekomen.

Duidelijk is dat CDA, GroenLinks, SP, en W-70 tegen een fusie met Eindhoven zijn.


CDA
(Erik Groothoff): Nuenen c.a. blijft voorlopig zelfstandig tot de gemeenteraad van Son en Breugel in 2019 voor een fusie met Nuenen c.a. kiest. Is dat niet het geval doen zich geheel nieuwe mogelijkheden voor. Nuenen fuseert met Son en Breugel op de kortst mogelijke termijn. Als CDA zijn wij tegen een gemeentelijke herindeling met de gemeente Eindhoven.

GroenLinks (Boudewijn Wilmar): De voorkeur van GroenLinks gaat uit naar een fusie met Son en Breugel. Zolang Son en Breugel nog niet zover is, willen wij werken aan het versterken van ons bestuurlijk en ambtelijk apparaat om daarmee een nog daadkrachtiger en interessanter fusiepartner te zijn. Een fusie met/annexatie door Eindhoven is voor ons geen optie.

SP (Hein Kranen): Zoals uit alle publicaties en het partijprogramma blijkt, zijn wij voor fusie met Son en Breugel, op termijn. Wij wijzen een fusie met Eindhoven af.

W70 (Ralf Stultiëns): W70 kiest nadrukkelijk voor: De gemeente Nuenen c.a. blijft zelfstandig. Onze volledige visie op het onderwerp, zoals ook verwoord in ons verkiezingsprogramma: ‘W70 was, is en blijft (tenzij het tegendeel met feiten wordt aangetoond) tegen een fusie of herindeling met welke gemeente dan ook.’