Burgerinitiatief

Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig spoort Provinciale Staten aan tot besluitvorming

Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig is een burgerinitiatief gestart om Provinciale Staten te gaan dwingen zo spoedig mogelijk het voorstel tot herindeling op de agenda te plaatsen en het opvolgend te verwerpen. Het Actiecomité eist zekerheid!

Provincie houdt zich niet aan de wet
Gedeputeerde Staten hebben op 2 oktober 2018 een herindelingsvoorstel om Nuenen c.a. bij Eindhoven te voegen bij Provinciale Staten ingediend. Volgens de regels van de Wet arhi moesten Provinciale Staten uiterlijk 28 december 2018 een besluit nemen over dit herindelingsvoorstel. Dat is echter niet gebeurd. Gedeputeerde Spierings heeft waarschijnlijk eindelijk begrepen dat het een zwak voorstel is. Uit de discussie in de commissievergadering van Provinciale Staten bleek er onvoldoende draagvlak voor te zijn. Op verzoek van de gedeputeerde is het voorstel niet in de plenaire vergadering van Provinciale Staten aan de orde geweest. Ze is waarschijnlijk bang dat het voorstel ook in Den Haag zal sneuvelen omdat er inmiddels door het ministerie nieuwe beleidskaders voor herindelingen worden opgesteld.

Komt het voorstel nog op tafel?
Ja! Ook al zijn er mensen en politieke partijen die zeggen dat het niet zo is. Als de SP in Provinciale Staten woord had gehouden, hadden Provinciale Staten op 7 december het voorstel moeten behandelen en vervolgens tegen het voorstel moeten stemmen. Dit hebben zij niet gedaan. Zij hebben de gedeputeerde gesteund om het voorstel niet te behandelen. De SP heeft gekozen voor rust in de provinciale coalitie ten koste van duidelijkheid voor de Nuenenaren. Ook al zegt de SP Noord-Brabant op hun website dat de herindeling niet doorgaat! De slimheid van de gedeputeerde is dat het voorstel NIET IS INGETROKKEN, maar nog steeds bij Provinciale Staten ligt. Zolang er geen beslissing wordt genomen, blijft Nuenen c.a. onder financiële curatele van de Provincie staan. Het voorstel om Nuenen c.a. bij Eindhoven te voegen zal vóór of na de verkiezingen hoe dan ook ter tafel moeten komen. Provinciale Staten mogen niet blijven zwijgen en moeten een beslissing nemen. Met de verkiezingen voor de deur snappen wij dat wel, maar we kunnen dat natuurlijk niet laten gebeuren. Nuenen heeft zich in het referendum met 78% tegen de annexatie door Eindhoven uitgesproken. Politieke partijen die van mening zijn dat deze uitslag niet genegeerd kan worden, moeten hun verantwoordelijkheid pakken en een besluit nemen èn in dit geval tégen herindeling stemmen.

Wij hebben uw hulp nodig
Het actiecomité heeft daarom het initiatief genomen om Provinciale Staten te gaan dwingen zo spoedig mogelijk het voorstel tot herindeling op de agenda te plaatsen en het opvolgend te verwerpen. Het actiecomité verzamelt hiervoor vele handtekeningen van de inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind.

Wilt u ons via het contactformulier laten weten of u bereid bent uw handtekening te plaatsen? Wij zorgen dan dat er contact met u wordt opgenomen.